Hamuliakovo turnaje hala 2013 / 2014

Halový turnaj prípravky ročník 2004 U10 dňa: 22.02.2014 

Skupina A   Skupina B
FK Šamorín - Hamuliakovo 2004
  FK Šamorín - Hamuliakovo 2005
OFK Dunajská Lužná   TJ Malinovo
ŠK Svätý Jur
  ŠK Nová Dedinka
                             
Časový rozpis zápasov - hrací čas: 1 x 18min, prestávka 2 min
Č.z. Skup. Čas         -         Výsledky
1 A 8:00 FK Šamorín - Hamuliakovo 2004
- OFK Dunajská Lužná 5 : 0
2 B 8:20 TJ Malinovo - FK Šamorín - Hamuliakovo 2005 1 : 1
3 A 8:40 ŠK Svätý Jur - OFK Dunajská Lužná 5 : 1
4 B 9:00 TJ Malinovo - ŠK Nová Dedinka 0 : 2
5 A 9:20 FK Šamorín - Hamuliakovo 2004 - ŠK Svätý Jur 0 : 3
6 B 9:40 ŠK Nová Dedinka - FK Šamorín - Hamuliakovo 2005 2 : 2
       
       
7 10:00 Zápas o 5/6. miesto - súboj tímov z 3.miest z konečných tabuliek skupín A a B  
Koneč.poradie 5 OFK Dunajská Lužná  - TJ Malinovo 6 4 : 2
8 10:20 Zápas o 3/4. miesto - súboj tímov z 2.miest z konečných tabuliek skupín A a B  
Koneč.poradie 3 FK Šamorín - Hamuliakovo 2004  - FK Šamorín -
Hamuliakovo 2005
4 4 : 1
9 10:40 FINÁLE - súboj víťazov skupín A a B  
Koneč.poradie 2 ŠK Svätý Jur  - ŠK Nová Dedinka 1 1 : 3

 

 

Halový turnaj prípravky ročník 2003 U11 dňa: 22.02.2014 

Tímy :  
FK Šamorín - Hamuliakovo
 
OFK Dunajská Lužná  

TJ Malinovo

Časový rozpis zápasov - hrací čas: 1 x 18min, prestávka 2 min
Č.z. Skup. Čas                 Výsledky
1 A 11:20 FK Šamorín - Hamuliakovo - TJ Malinovo 1 : 1
2 A 11:40 TJ Malinovo - OFK Dunajská Lužná 4 : 3
3 A 12:00 FK Šamorín - Hamuliakovo - OFK Dunajská Lužná 3 : 1
                 
Konečné poradie :
  1. FK Šamorín - Hamuliakovo
  2. TJ Malinovo
  3. OFK Dunajská Lužná

 

 

 

 

Halový turnaj prípravky ročník 2004 U10 dňa: 08.02.2014 

 

Skupina A   Skupina B
FK Šamorín - Hamuliakovo   TJ Malinovo
SFM Senec
  FC Petržalka
OFK Dunajská Lužná   ŠK Nová Dedinka
                             
Časový rozpis zápasov - hrací čas: 1 x 18min, prestávka 2 min
Č.z. Skup. Čas         -         Výsledky
1 A 8:00 FK Šamorín - Hamuliakovo - SFM Senec 4 : 0
2 B 8:20 TJ Malinovo - FC Petržalka 2 : 2
3 A 8:40 SFM Senec - OFK Dunajská Lužná 0 : 4
4 B 9:00 FC Petržalka - ŠK Nová Dedinka 0 : 2
5 A 9:20 FK Šamorín - Hamuliakovo - OFK Dunajská Lužná 3 : 2
6 B 9:40 TJ Malinovo - ŠK Nová Dedinka 0 : 2
       
       
7 10:00 Zápas o 5/6. miesto - súboj tímov z 3.miest z konečných tabuliek skupín A a B  
Koneč.poradie 6 SFM Senec - FC Petržalka 5 0 : 2
8 10:20 Zápas o 3/4. miesto - súboj tímov z 2.miest z konečných tabuliek skupín A a B  
Koneč.poradie 3 OFK Dunajská Lužná   TJ Malinovo 4  2 :  0
9 10:40 FINÁLE - súboj víťazov skupín A a B  
Koneč.poradie 1 FK Šamorín - Hamuliakovo   ŠK Nová Dedinka 2 2   0

 


Halový turnaj prípravky ročník 2005 U9 dňa: 08.02.2014 


 

Tímy :  
FK Šamorín - Hamuliakovo
 
SFM Senec A  
SFM Senec B
 

DSC Orechová Potôň

 

Časový rozpis zápasov - hrací čas: 1 x 18min, prestávka 2 min
Č.z. Skup. Čas                 Výsledky
1 A 11:20 FK Šamorín - Hamuliakovo - SFM Senec A 2 : 1
2 B 11:40 SFM Senec B - DSC Orechová Potôň 1 : 2
3 A 12:00 SFM Senec B - SFM Senec A 1 : 1
4 B 12:20 FK Šamorín - Hamuliakovo - DSC Orechová Potôň 1 : 1
5 A 12:40 SFM Senec A - DSC Orechová Potôň 3 : 4
6 B 13:00 FK Šamorín - Hamuliakovo - SFM Senec B 3 : 0
                 
Konečné poradie :
  1. FK Šamorín - Hamuliakovo
  2. DSC Orechová Potôň
  3. SFM Senec A
  4. SFM Senec B

Halový turnaj prípravky ročník 2005 U9 dňa: 25.01.2014 


 

Skupina A   Skupina B
FK Šamorín - Hamuliakovo   CFK Pezinok - Cajla
ŠK Vrakuňa Bratislava   Inter Bratislava
OFK Dunajská Lužná   ŠK Tomašov
                             
Časový rozpis zápasov - hrací čas: 1 x 18min, prestávka 2 min
Č.z. Skup. Čas         -         Výsledky
1 A 8:00 FK Šamorín - Hamuliakovo - OFK Dunajská Lužná 9 : 0
2 B 8:20 CFK Pezinok - Cajla - ŠK Tomašov 2 : 0
3 A 8:40 OFK Dunajská Lužná - ŠK Vrakuňa Bratislava 0 : 4
4 B 9:00 Inter Bratislava - ŠK Tomašov 3 : 1
5 A 9:20 FK Šamorín - Hamuliakovo - ŠK Vrakuňa Bratislava 0 : 1
6 B 9:40 Inter Bratislava - CFK Pezinok - Cajla 0 : 2
       
       
7 10:00 Zápas o 5/6. miesto - súboj tímov z 3.miest z konečných tabuliek skupín A a B  Penalty
1     :    2
Koneč.poradie 6 OFK Dunajská Lužná - ŠK Tomašov 5 1 : 1
8 10:20 Zápas o 3/4. miesto - súboj tímov z 2.miest z konečných tabuliek skupín A a B  
Koneč.poradie 4 Inter Bratislava   FK Šamorín - Hamuliakovo 3  1 :  3
9 10:40 FINÁLE - súboj víťazov skupín A a B  
Koneč.poradie 2 ŠK Vrakuňa Bratislava   CFK Pezinok - Cajla 1 0   1


Halový turnaj prípravky ročník 2003 U11 dňa: 25.01.2014 


Tímy :  
FK Šamorín - Hamuliakovo
 
CFK Pezinok - Cajla  
ŠK Tomašov
 

TJ Malinovo

 

Časový rozpis zápasov - hrací čas: 1 x 18min, prestávka 2 min
Č.z. Skup. Čas                 Výsledky
1 A 11:20 FK Šamorín - Hamuliakovo - CFK Pezinok - Cajla 0 : 3
2 B 11:40 TJ Malinovo - ŠK Tomašov 3 : 0
3 A 12:00 FK Šamorín - Hamuliakovo - TJ Malinovo 3 : 5
4 B 12:20 ŠK Tomašov - CFK Pezinok - Cajla 2 : 3
5 A 12:40 TJ Malinovo - CFK Pezinok - Cajla 1 : 0
6 B 13:00 FK Šamorín - Hamuliakovo - ŠK Tomašov 3 : 5
                 
Konečné poradie :
  1. TJ Malinovo
  2. CFK Pezinok - Cajla
  3. ŠK Tomašov
  4. FK Šamorín - Hamuliakovo
Halový turnaj prípravky ročník 2003 U11 dňa: 7.12.2013
 

Tímy :  
FK Šamorín - Hamuliakovo
 
CFK Pezinok - Cajla  
OFK Dunajská Lužná  

 

Časový rozpis zápasov - hrací čas: 2 x 15 min, prestávka 2 min
Č.z. Skup. Čas                 Výsledky
1 A 11:20 FK Šamorín - Hamuliakovo - CFK Pezinok - Cajla 2 : 2
2 B 11:40 Pezinok - Cajla - OFK Dunajská Lužná 1 : 3
3 A 12:00 FK Šamorín - Hamuliakovo - OFK Dunajská Lužná 4 : 4
                 
Konečné poradie :
  1. OFK Dunajská Lužná
  2. FK Šamorín - Hamuliakovo
  3. CFK Pezinok - CajlaHalový turnaj prípravky ročník 2004 U10 dňa: 23.11.2013
 

Tímy :
 
FK Šamorín - Hamuliakovo
 
CFK Pezinok - Cajla  
OFK Dunajská Lužná  

TJ Malinovo

 

Časový rozpis zápasov - hrací čas: 1 x 18min, prestávka 2 min
Č.z. Skup. Čas                 Výsledky
1 A 11:20 FK Šamorín - Hamuliakovo - OFK Dunajská Lužná 1 : 1
2 B 11:40 Pezinok - Cajla - TJ Malinovo 4 : 0
3 A 12:00 FK Šamorín - Hamuliakovo - TJ Malinovo 1 : 2
4 B 12:20 CFK Pezinok - Cajla - OFK Dunajská Lužná 2 : 2
5 A 12:40 TJ Malinovo - OFK Dunajská Lužná 0 : 5
6 B 13:00 FK Šamorín - Hamuliakovo - CFK Pezinok - Cajla 1 : 4
                 
Konečné poradie :
  1. CFK Pezinok - Cajla
  2. OFK Dunajská Lužná
  3. TJ Malinovo
  4. FK Šamorín - Hamuliakovo
Halový turnaj prípravky ročník 2005 U9 dňa: 23.11.2013

 

Skupina A   Skupina B
FK Šamorín - Hamuliakovo   Pezinok - Cajla
ŠK Vrakuňa A   ŠK Vrakuňa B
FKM Karlova Ves   Inter Bratislava
                             
Časový rozpis zápasov - hrací čas: 1 x 18min, prestávka 2 min
Č.z. Skup. Čas         -         Výsledky
1 A 8:00 FK Šamorín - Hamuliakovo - ŠK Vrakuňa A 2 : 6
2 B 8:20 Pezinok - Cajla - ŠK Vrakuňa B 2 : 2
3 A 8:40 ŠK Vrakuňa A - FKM Karlova Ves 2 : 0
4 B 9:00 ŠK Vrakuňa B - Inter Bratislava 1 : 2
5 A 9:20 FK Šamorín - Hamuliakovo - FKM Karlova Ves 3 : 5
6 B 9:40 Pezinok - Cajla - Inter Bratislava 1 : 2
       
       
7 10:00 Zápas o 5/6. miesto - súboj tímov z 3.miest z konečných tabuliek skupín A a B  
Koneč.poradie 5 FK Šamorín - Hamuliakovo - Vrakuňa B 6 3 : 0
8 10:20 Zápas o 3/4. miesto - súboj tímov z 2.miest z konečných tabuliek skupín A a B  
Koneč.poradie 3 Pezinok - Cajla   FKM Karlova Ves 4  3 :  2
9 10:40 FINÁLE - súboj víťazov skupín A a B  
Koneč.poradie 2 ŠK Vrakuňa A   Inter Bratislava 1 1   2

 

 

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti

Kalendár udalostí

október 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Počet návštev:

219598

On line :

Práve tu je 39 návštevníkov a žiadni členovia on-line